Still Queen Stupid

A blog for my art and silly thoughts.

>Defeat Archie, he walks off

WHEN U WALK AWAY
U DONT HEAR ME SAY
PLEEEEEEEEEEEEEASE OH BAAAABY DON'T GO